Progres
  Sp. z o.o.

Księgowość i podatki

to nasza specjalność!

Jesteśmy profesjonalnym biurem doradczo-rachunkowym, który swoim Klientom oferuje kompleksową obsługę księgową i podatkową. Z takim samym zaangażowaniem współpracujemy zarówno z dużymi, jak i małymi firmami, pomagając im w spełnianiu wszystkich koniecznych wymogów rachunkowych oraz podatkowych.

Głównym celem, który przyświeca zatrudnionym przez Dom Doradztwa Biznesowego Progres ekspertom, jest zapewnienie Państwa podmiotom wszelkich możliwych korzyści płynących z prowadzonej wewnętrznie obsługi. Świadczone przez nasz zespół usługi księgowe wzbogacą środowisko Waszej firmy o skuteczne procesy, a także niezawodne środowisko kontroli.

To, co najistotniejsze – outsourcing księgowości pozwoli Państwu skoncentrować się na kluczowych celach biznesowych firmy.

Dom Doradztwa Biznesowego Progres Sp. z o.o.
ul. M. Miechowity 1
51-162 Wrocław
Poland
Jesteśmy skuteczni i niezawodni, a jako fachowcy w swojej dziedzinie, chętnie wyręczamy naszych Klientów w zakresie prowadzenia księgowości i podatków. Z takim samym zapałem współpracujemy zarówno z dużymi przedsiębiorstwami, jak i małymi firmami, a wszystkie – dzięki naszemu wsparciu – mogą zajęć się rozwijaniem swoich biznesów.
Liczby nie mają przed nami tajemnic

Fachowi we wszystkich działaniach

Znamy się na tym, co robimy

Oferowane przez nas usługi obejmują:

 • obsługę rachunkową i księgową,
 • usługi w zakresie podatków VAT oraz IPT,
 • sprawozdawczość podatkową,
 • obsługę kadr i płac.

Z zakresu księgowości naszym Klientom zapewniamy:

 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • zamykanie księgi głównej/księgowanie transakcji w księdze głównej,
 • świadczenia pracownicze i wydatki,
 • obsługę zobowiązań i należności,
 • dokonywanie płatności na rzecz dostawców,
 • usługi związane z finansami i bankowością,
 • prowadzenie inwentaryzacji,
 • aktywa trwałe (materialne i niematerialne),
 • leasing, kredyty i finanse,
 • raporty zarządcze (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływu środków pieniężnych),
 • składanie deklaracji VAT/GST.