Relacje
  inwestorskie
Zarząd spółki ASPA S.A., działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia posiadanych ważnych dokumentów akcji spółki w siedzibie spółki w terminie do dnia 31.12.2020 r. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Spółki Grupy ASPA

ASPA S.A. ul. M. Miechowity 1
51-162 Wrocław
Poland
KRS 0000056708 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy

NIP 896-000-02-04

Kapitał zakładowy wpłacony w całości:
3 075 851 zł
Zarząd:
Prezes Zarządu Waldemar Horbacki
Wiceprezes Zarządu Janusz Sobków
Członek Zarządu Wojciech Jopek
Kontakt
+48 71 327 31 00
ASPA Electro Sp. z o.o. ul. M. Miechowity 1
51-162 Wrocław
Poland
KRS 0000268940 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy

NIP 895-187-00-64

Wysokość kapitału zakładowego:
350 000 zł
Zarząd:
Prezes Zarządu Janusz Sobków
Członek Zarządu Joanna Janyst
Kontakt
+48 71 327 31 00
Przedsiębiorstwo Aparatury Spajalniczej ASPA Sp. z o.o. ul. M. Miechowity 1
51-162 Wrocław
Poland
KRS 0000240589 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy

NIP 895-183-68-48

Wysokość kapitału zakładowego:
6 000 000 zł
Zarząd:
Prezes Zarządu Marcin Klimczyk
Wiceprezes Zarządu Waldemar Horbacki
Wiceprezes Zarządu Wojciech Jopek
Kontakt
+48 71 327 31 00
Dom Doradztwa Biznesowego Progres Sp. z o.o. ul. M. Miechowity 1
51-162 Wrocław
Poland
KRS 0000125455 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy

NIP 897-166-34-40
M&M Sp. z o.o. ul. M. Miechowity 1
51-162 Wrocław
Poland
KRS 0000403267 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy

NIP 894-303-64-06
Thermic Shell Sp. z o.o. ul. M. Miechowity 1
51-162 Wrocław
Poland
KRS 0000524877 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy

NIP 899-275-95-01
PFP Sp. z o.o. ul. M. Miechowity 1
51-162 Wrocław
Poland
KRS 0000550128 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy

NIP 785-179-96-91
MFZ Consulting Sp. z o.o. ul. M. Miechowity 1
51-162 Wrocław
Poland
KRS 0000192363 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy

NIP 894-251-39-56
Jespa s.r.o. ul. M. Miechowity 1
51-162 Wrocław
Poland