ASPA
  Nieruchomości

Idealne powierzchnie pod wynajem

Znajdziemy je dla ciebie!

Jednym z aspektów prowadzonej przez nas działalności jest wynajem specjalistycznych hal produkcyjnych, a także powierzchni biurowych i magazynowych.

Ogromny potencjał należących do ASPA GROUP nieruchomości oraz zapotrzebowanie rynku sprawiły, że niektóre z nich przystosowaliśmy tak, by z powodzeniem mogły pełnić funkcje rozrywkowo-sportowe oraz wczesnoedukacyjne. Dzięki tym decyzjom, na należącym do nas terenie mieszczą się teraz między innymi:

ASPA S.A.
ul. M. Miechowity 1
51-162 Wrocław, Poland

NIP 896-000-02-04
KRS: 0000056708

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 3 075 851 zł
Dysponujemy dużym potencjałem nieruchomości. Prowadzimy wynajem specjalistycznych hal produkcyjnych, a także powierzchni biurowych i magazynowych.
Szukasz miejsca dla siebie?

Badamy oczekiwania Klientów

Reagujemy na potrzeby rynku

Na bieżąco analizujemy trendy pojawiające się na rynku nieruchomości, by racjonalnie i w odpowiednim momencie poszerzać i przystosowywać do różnych celów specjalistyczną powierzchnię produkcyjną, magazynową i biurową.

Jesteśmy otwarci na nowych Klientów i ich wymagania. Jeśli jesteście zatem Państwo zainteresowani współpracą i szukacie lokalizacji dla swojej Firmy w atrakcyjnej części miasta – zapraszamy!