Władze
  grupy Aspa
Waldemar Horbacki
Prezes Zarządu
Wojciech Jopek
Członek Zarządu
Janusz Sobków
Członek Zarządu