Władze
  grupy Aspa
Waldemar Horbacki
Prezes Zarządu
Janusz Sobków
Wiceprezes Zarządu
Wojciech Jopek
Członek Zarządu